זה לא

זה לא אלכוהול! זה יין


 

בקבוקי יין         ״זה לא אלכוהול, זה יין״

 

 בלש וחקירה   ״זה לא פלילי, זה רק חשד לפלילים״

 

(לקט תגובות של הליכוד לפרסומים בתקשורת.)

 

יתכן ובסופו של דבר באמת יתברר שהתגובות נכונות ולא היה ממש בכותרות. אפילו לא שמץ.

ואני חוזר על מה שכבר אמרו חכמים: אם זה הולך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז -אז זה ברווז…

ברווז