החוק להגנת הסופרים גובר על החוק להצגת מחירים

הממונה על הגנת הצרכן לא משיב לפניה בנושא. האם למישהו יש תשובה?/הסבר


יש הפתעות מרגיזות במיוחד כאשר ברור שהן מתבססות על פגיעה וחוסר הגינות. נתקלתי בדוגמה להפתעה כזו באחרונה, במהלך קנייה של ספר באחת מרשתות הספרים. כשביקשתי לשלם הודיעו לי בקופה כי התשלום גבוה מהמחיר שהוצג בחנות על הספר. הסבירו כי על פי חוק חדש יחסית ("החוק להגנת הסופרים") הוראותיו גוברות על החוק להצגת מחירים ועל כן יש חובה למכור במחיר הקטלוגי הגבוה ולא על פי המחיר הנמוך יותר שהוצג בחנות.

מדובר בטעות, בשגגה שלנו, הסבירו, תווית המחיר המופחת הוצמדה לספר בטעות . אילו היה מדובר בספר שאינו מוגן על פי החוק להגנת הסופרים, לא הייתה כל בעיה למכור את הספר, בו מדובר ,במחיר המופחת. זאת גם אם תווית המחיר הוצמדה בטעות לספר בשל טעות אנוש. לשאלתי מדוע הצרכן צריך להיפגע כתוצאה משגגה של החנות ולמה הרשת אינה מוכנה לספוג את הפרש המחיר , לא הייתה בחנות תשובה, גם לא ליחידת קשרי הלקוחות של הרשת. הסכימו איתי שזה מצב בלתי ראוי, אך הדגישו כי הם כבולים בהוראות החוק להגנת הסופרים.

חיפשתי ומצאתי כי הממונה על ביצוע הוראות החוק, הוא הממונה על הגנת הצרכן במשרד הכלכלה, ופניתי לשם בשאלה בנושא. (באתר האינטרנט של הממונה נאמר כי פניות יש להגיש אליו רק בכתב. אין הוא משיב לפניות בע"פ) .

פנייתי לממונה הייתה כלהלן:

 

"האם החוק להגנת הסופרים גובר על החוק להצגת מחירים?

 

קניתי ספר חדש שהיה מונח בחנות על ערימת ספרים ושעליו הייתה מדבקת מחיר של 69 ש״ח.

בקופה הודיעו לי כי עלי לשלם 78 ש״ח כי מדובר בספר חדש מוגן מחיר.

דרשתי לשלם את המחיר שהיה מוצג באותה חנות על הספר. השיבו לי כי מדובר בטעות אנוש וכי המחיר הוא 78 ש״ח.

חזרתי ואמרתי כי החוק לסימון מוצרים מחייב למכור לצרכן על פי המחיר המסומן, ואם מדובר בטעות שיספגו את ההפרש.

לאחר בירור, השיבו לי בחנות כי המחיר הנכון נקבע על פי הוראות החוק להגנה על הסופרים והוראות חוק זה גוברות על הוראות החוק להצגת מחירים. בשירות הלקוחות של הרשת הודיעו לי כי תשובתם זו נסמכת גם על חוות דעת משפטית .

אבקש תגובתכם כממונים על ביצוע החוק. אם התשובה שניתנה לי נכונה אנא נמקו מדוע החוק החדש פוגע בזכויות הצרכן. אם מדובר ב״לקונה״ בהוראות החוק יש לתקן ולהבהיר. מניסיוני עד כה ידוע לי כי כשיש סימון מחיר שגוי (לטובת הצרכן) על המוצר, יש חובה למכור אותו לצרכן במחיר שהוצג ואחר כך לתקן את הסימון. לא נתקלתי עוד במצב שבו הנטל על ספיגת הטעות יוטל על הצרכן. אם כן מה הטעם בכלל בחוק הצגת המחירים והגנת הצרכן.

אודה על התייחסותכם המהירה."

שאלתי נשלחה לממונה בראשית החודש. לא קיבלתי שום מענה. אפילו לא אישור על קבלת הפנייה. האם למישהו יש תשובה והסבר?

%d בלוגרים אהבו את זה: