שתי הערות על שליפות מהמותן: המשטרה ויובל דיסקין

המשטרה שולפת צו כדי לכפות על התקשורת למסור לה צילומים מהפגנה כי "הדבר דרוש לצרכי חקירה" ויום אח"כ לפני הדיון בערעור, מבטלת אותו כי "אין לה צורך בכך". האם זו פעילות חקירה בשיטת "מצליח?" וגם על התגובה המושחזת של יובל דיסקין כנגד ראש הממשלה. הוא טעה בכך.


המחוז הדרומי של המשטרה*המשטרה:     מי יכול להסביר את האסטרטגיה של חוקרי המשטרה, המבקשים להעמיד לדין משתתפים בהפגנת הבדווים הגדולה, שנערכה לפני מספר ימים, ליד הישוב הבדווי "חורה" בנגב. המחוז הדרומי של המשטרה החליט שלא לעבור על אירועי ההפגנה לסדר היום ולהעמיד לדין פלילי משתתפים בה שנקטו באלימות, חבלות ברכוש – פגיעה בניידות משטרה ובציוד- הבערת צמיגים ,התנגדות אלימה למעצרים וכל עניין נוסף שאפשר לסווגו בקטגוריה זו. להמשיך לקרוא שתי הערות על שליפות מהמותן: המשטרה ויובל דיסקין