החוק להגנת הסופרים גובר על החוק להצגת מחירים

הממונה על הגנת הצרכן לא משיב לפניה בנושא. האם למישהו יש תשובה?/הסבר


יש הפתעות מרגיזות במיוחד כאשר ברור שהן מתבססות על פגיעה וחוסר הגינות. נתקלתי בדוגמה להפתעה כזו באחרונה, במהלך קנייה של ספר באחת מרשתות הספרים. כשביקשתי לשלם הודיעו לי בקופה כי התשלום גבוה מהמחיר שהוצג בחנות על הספר. הסבירו כי על פי חוק חדש יחסית ("החוק להגנת הסופרים") הוראותיו גוברות על החוק להצגת מחירים ועל כן יש חובה למכור במחיר הקטלוגי הגבוה ולא על פי המחיר הנמוך יותר שהוצג בחנות.

מדובר בטעות, בשגגה שלנו, הסבירו, תווית המחיר המופחת הוצמדה לספר בטעות . אילו היה מדובר בספר שאינו מוגן על פי החוק להגנת הסופרים, לא הייתה כל בעיה למכור את הספר, בו מדובר ,במחיר המופחת. זאת גם אם תווית המחיר הוצמדה בטעות לספר בשל טעות אנוש. לשאלתי מדוע הצרכן צריך להיפגע כתוצאה משגגה של החנות ולמה הרשת אינה מוכנה לספוג את הפרש המחיר , לא הייתה בחנות תשובה, גם לא ליחידת קשרי הלקוחות של הרשת. הסכימו איתי שזה מצב בלתי ראוי, אך הדגישו כי הם כבולים בהוראות החוק להגנת הסופרים.

חיפשתי ומצאתי כי הממונה על ביצוע הוראות החוק, הוא הממונה על הגנת הצרכן במשרד הכלכלה, ופניתי לשם בשאלה בנושא. (באתר האינטרנט של הממונה נאמר כי פניות יש להגיש אליו רק בכתב. אין הוא משיב לפניות בע"פ) .

פנייתי לממונה הייתה כלהלן:

 

"האם החוק להגנת הסופרים גובר על החוק להצגת מחירים?

 

קניתי ספר חדש שהיה מונח בחנות על ערימת ספרים ושעליו הייתה מדבקת מחיר של 69 ש״ח.

בקופה הודיעו לי כי עלי לשלם 78 ש״ח כי מדובר בספר חדש מוגן מחיר.

דרשתי לשלם את המחיר שהיה מוצג באותה חנות על הספר. השיבו לי כי מדובר בטעות אנוש וכי המחיר הוא 78 ש״ח.

חזרתי ואמרתי כי החוק לסימון מוצרים מחייב למכור לצרכן על פי המחיר המסומן, ואם מדובר בטעות שיספגו את ההפרש.

לאחר בירור, השיבו לי בחנות כי המחיר הנכון נקבע על פי הוראות החוק להגנה על הסופרים והוראות חוק זה גוברות על הוראות החוק להצגת מחירים. בשירות הלקוחות של הרשת הודיעו לי כי תשובתם זו נסמכת גם על חוות דעת משפטית .

אבקש תגובתכם כממונים על ביצוע החוק. אם התשובה שניתנה לי נכונה אנא נמקו מדוע החוק החדש פוגע בזכויות הצרכן. אם מדובר ב״לקונה״ בהוראות החוק יש לתקן ולהבהיר. מניסיוני עד כה ידוע לי כי כשיש סימון מחיר שגוי (לטובת הצרכן) על המוצר, יש חובה למכור אותו לצרכן במחיר שהוצג ואחר כך לתקן את הסימון. לא נתקלתי עוד במצב שבו הנטל על ספיגת הטעות יוטל על הצרכן. אם כן מה הטעם בכלל בחוק הצגת המחירים והגנת הצרכן.

אודה על התייחסותכם המהירה."

שאלתי נשלחה לממונה בראשית החודש. לא קיבלתי שום מענה. אפילו לא אישור על קבלת הפנייה. האם למישהו יש תשובה והסבר?

9 תגובות על ״החוק להגנת הסופרים גובר על החוק להצגת מחירים״

 1. כללית חוק יסוד גובר על חוק רגיל והכלל המשפטי שהחוק האחרון הוא הקובע, לכן לכאורה הם צודקים. אבל מה שהחוק להגנה על הסופרים קבע שאין לתת הנחה, לא ידוע לי שהוא קבע שחוק סימון מחירים מבוטל במקרה זה. מה מנע מהחנות לשנות את המחיר על התווית?

 2. החוק להגנת הסופרים מוגדר כ"הוראת שעה" ואינו חוק יסוד. לא נאמר בו שהוא גובר על החוק לסימון/הצגת מחירים.. תווית המחיר שהוצמדה(אמנם בטעות ) לספר הייתה נמוכה מהמחיר הקטלוגי , אבל החנות סרבה לכבד הצגת מחיר זו תוך הסתמכות על החוק להגנת הסופרים..אני מאמין לאנשי החנות ולשירות הלקוחות של הרשת שטענו כי אם החוק היה מתיר להם, היו מוכרים את הספר על פי המחיר שהוצג בטעות על הספר. אבל, טענו, חוק הסופרים אוסר זאת עליהם. לי זה נשמע לא ההגיוני. לכן פניתי לממונה על הגנת הצרכן שיסביר ויבהיר. אבל זה האחרון אינו מגיב לפניות. אולי יגיב לרשימה זאת.

 3. החוק קובע תוך כמה זמן עליו לענות. אולי עליו גם להמתין לייעוץ משפטי. עכשיו אוגוסט ואנשים בחופשה. סבלנות.

  ניסיון לנחש תשובה: לכאורה יש להעדיף את טובת הצרכן ולמכור את הספר במחיר הנמוך שצויין על גביו, שכן החלטת הרכישה התקבלה ע"ס אותו מחיר. אך במקרה כזה עלולה להיווצר פירצה שתאפשר לעקוף את חוק הספרים באמצעות "טעויות" מכוונות.
  אחת האפשרויות למיזעור טעויות היא לחייב את החנות לתת לצרכן כפיצוי ספר מהספרים בחנות שעליהם לא חל החוק, על פי בחירתו. ולפרסם זאת בחנות באופן בולט.

 4. אם יפעלו על פי המצב הקיים, כלומר יחייבו את החנות/הרשת למכור לצרכן במחיר שהוצג על הספר, ולהשלים את ההפרש מאמצעיה כך שבשורה האחרונה ימכר הספר במחיר המוגן (חלקו על החשבון הצרכן וחלקו על חשבון המוכר) לא יהיה "תמריץ" להרבות בטעויות. אבל את זה המוכרים לא אוהבים, כמובן.

  על כן, הנוהג הוא לחייב את הצרכן לשאת בתוצאת הטעות שעשו עובדי הרשת. המחוקק גם יכול גם להחריג במפורש בתקנות, את החוק להגנת הסופרים ממילוי הוראות החוק להצגת מחירים שהוא חלק ממערכת החוקים להגנת הצרכן.

  עד כה זה לא נעשה אולי מחשש לתגובה ציבורית. את זה המחוקק לא יאהב, על כן נוח לו להשאיר את הערפול כמות שהוא.

 5. מנחם, מחירו המלא של הספר מודפס על העטיפה בצדה האחורי. הצעתך עלולה לעודד את שיטת המצליח, ולכן הצעתי מעין קנס לטובת הצרכן. הוא יעודד אותו אפילו לקנות ספר שלא היה קונה בנסיבות אחרות, רק כדי לקבל ספר אחר מהחנות, עפ"י בחירתו. צפוי, כמובן, שחנויות הספרים יתנגדו להצעתי ויציעו להסתפק באכיפה הרגילה (האפסית?).

  1. המחיר המודפס על גב הספר מוגדר כ"מחיר מומלץ". (מחיר זה הוא למעשה המחיר הקטלוגי). מחיר זה "תופס" כל זמן שלא מודבקת על הספר תוית מחיר נמוך יותר. תויות מחיר כאלה מוצגות כמעט על כל הספרים בחנות. (על הספרים המוגנים המחיר על התווית זהה למחיר המומלץ.. לשיטתך בכל מקרה בו יהיה הבדל במחיר בין התווית לבין המחיר המומלץ, יימכר בספר במחיר המומלץ והצרכן יקבל ספר נוסף כפיצוי. יוצא מכך שתויות המחיר שהחנות מציגה מיותרות . לחילופין הצעתך מחייבת "מבצע" מחייב של 1+1. שזה לא מעשי בכל מקרה.

 6. אם איני טועה, אתה מציע להמתין עם החלטת הרכישה עד לעמידה בתור בקופה ובירור מחירו האמיתי של הספר או להחליט ע"ס מחיר מפתה ולזכור שיתכן שהוא שגוי. שתי האפשרויות בלתי נסבלות בעיני.
  כוונתי בהצעה שהעליתי היא לגרום לחנויות לבדוק את עצמן על מנת למזער טעויות ומתן פיצוי. אני מוחה על השימוש במונח "מבצע", שכן במבצע החנות קובעת לצרכן מספר מוצרים מוגבל שמהם הוא רשאי לבחור, ויתכן שהקשר ביניהם לבין העדפת הצרכן מפוקפק.
  להערכתי, הממונה על הגנת הצרכן יפסוק שחוק הספרים גובר, ומי שירצה לחזור בו מהחלטת הקניה, שיחזור ויותיר את הספר העברי החדש דחוי על הדלפק.

  1. חוק הגנת הספרים חל על כל הספרים החדשים שיצאו בשנה האחרונה. לא רק על הספרים העבריים.! מה שאני מבקש הוא לרכוש את הספר על פי המחיר הנמוך ביותר המוצג עליו. לא צריך לברר בקופה את המחיר. אם בטעות הוצג תו מחיר נמוך – זה לא עניינו של הצרכן. זה עניינה של החנות לספוג את ההפרש..בדיוק כפי שנהוג לגבי הצגת מחירים בסופרמרקטים!!!. אם הממונה יחליט כי חוק הגנת הסופרים גובר על חוק הצגת המחירים, יהיה עליו לעמוד מול עתירות לבנ"צ, משום שכלל זה לא נקבע בחוק הספרים, לחלופין על הכנסת יהיה לקבוע זאת במפורש בחקיקה ולעמוד מול התגובה הציבורית.

 7. באיחור קל קראתי את הנחיות הפיקוח על חנויות הספרים. הן גוברות, להערכתי, על חוק הגנת הצרכן, היות שהן עוסקות במוצר ספציפי והן גם יותר מאוחרות. לפיהן יש למכור במחיר הנכון, אך נקבע עיצום כספי במקרה של סימון שגוי של המחיר. כלומר, הצרכן יפסיד, אך יש ניסיון להרתעת החנות. מספר הפקחים לא נקבע. 0? 1? מה שיעור הצרכנים שיתלוננו? והסייפא: "גובה העיצום בסופו של יום ייקבע בהתחשב במשתנים נוספים כגון – מס' הכותרים לגביהם בוצעה ההפרה". כלומר, לכאורה אכיפה-בדיחה.
  http://www.moital.gov.il/NR/exeres/AE498511-4AF5-4840-9A6F-E1900DB6D0BE.htm

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.