ראשי > אקטואליה > משפט אולמרט: הנאשם נחלץ בחסות הפרקליטות (ב')

משפט אולמרט: הנאשם נחלץ בחסות הפרקליטות (ב')


האם באמת יוצא בראש זקוף?

לאחר מתן גזר הדין במשפטו, הודיע אהוד אולמרט כי הוא יוצא מבית המשפט בראש זקוף, נכנסתי בראש זקוף וכך גם אני יוצא, הצהיר.

האמת, וגם אולמרט יודע זאת מן הסתם, שזה לא בדיוק נכון. האיש נכנס לבית המשפט כנאשם ויצא ממנו כעבריין שהורשע בדין, כשבית המשפט קובע שעבר עבירה חמורה.

אלא מה? בגזר הדין קבעו שלשת שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, כי השתלשלות האירועים שהביאה להעמדתו לדין, הייתה כזו שיצרה נסיבות מיוחדות וחריגות שפעלו לזכותו של הנאשם והביאו, בסופו של דבר, את בית המשפט ,לאחר ששקל את העדויות, האישומים, והנסיבות המיוחדות הללו, לגזור עליו עונש מקל.

העונש המקל הזה שגזרו השופטים על אולמרט עורר "מהומת אלוהים". וביקורת רבתי, כשהמבקרים שואלים "הכיצד? איך זה יתכן? מה קרה לבית המשפט?

ובאמת נשאלת השאלה: אם העבירה שבה ניתנה ההרשעה הייתה עבירה חמורה, מה היו הנסיבות שבגינן הקלו השופטים בדין?

שופטי אולמרט נותנים את התשובה בגזר הדין ומפרטים את הנסיבות המיוחדות שהביאו אותם להקל בגזר הדין:

· החלטת הפרקליטות ליזום "עדות מוקדמת" של עד התביעה משה טלנסקי (מעטפות הכסף), זאת עוד לפני השלמת החקירה ועוד לפני החלטה אם להגיש כתב אישום כנגד ראש הממשלה אם לאו. קיומה של עדות מוקדמת זו , הגם שעוד לא הוחלט באותו זמן אם להגיש כתב אישום, יצרה מצב בו ראש הממשלה דאז – אהוד אולמרט, נאלץ לפרוש מתפקידו, עם כל המשמעות הנובעת מכך. הן עבורו אישית, הן עבור המערכת הפוליטית וישראל.

אבל מסתבר -קובעים השופטים – העד התברר להיות עד בעייתי, הפרקליטות הייתה מודעת לכך עוד שלפני שהחליטה על הצעד , ולאחר בחינת עדותו הבעייתית ע"י בית המשפט – זוכה אולמרט מהאישומים שנכללו בכתב האישום נגדו בסעיף זה.

אולמרט אמנם זוכה מהאישום בדבר "מעטפות הכסף", ומהאישום בפרשת ראשון טורס, טלנסקי הוגדר ע"י השופטים כעד בעייתי, אך אולמרט "שילם" עבור החלטת הפרקליטת ליזום עדות מוקדמת שלו עוד לפני פתיחת המשפט משום שבמצב המשפטי שנוצר הוא היה חייב לעזוב את התפקיד. למוֿתר לציין את המשמעות הקשה שהייתה ללצעד זה.

· השופטים גם מתייחסים לשטף הפרסומים, בגנותו של אולמרט במהלך שנות החקירה, שהתבררו כבלתי נכונים/מעוותים/כוזבים, שלא הוכחשו ע"י גורמי התביעה והחקירה, נמשכו מספר שנים, ופגעו בנאשם ובמשפחתו.

· גורמים נוספים שעמדו ברקע אותן "נסיבות מיוחדות": עשרות תיקי החקירה שנפתחו, בנושאים שונים – דירות, אוסף עטים, מינויים ועוד ועוד – חקירותיו של אולמרט בגינן וסגירתם של תיקים אלה מפני שלא נמצא בסיס להגשת כתב אישום בגינן.

· השופטים לא אומרים זאת במפורש אבל קרוב לודאי שהתבטאותו האומללה של פרקליט המדינה משה לדור – בה קבע שאולמרט קיבל הלוואה מאיש עסקים ולא החזיר אותה – התבטאות שהתבררה כבלתי נכונה ועליה נאלץ הפרקליט להתנצל בפני הנאשם, לאחר שאולמרט הגיש כנגדו תביעה בגין לשון הרע, גם היא לא נעלמה מהשופטים. השופטים גם זוקפים לזכות אולמרט את עובדת זיכוי בתיק ראשון טורס

כל הדברים הללו לא התרחשו יש מאין. הם כולם תוצאה של התנהלות הפרקליטות בתיק.

על כן קובעים השופטים בגזר הדין הדין כי לאחר שאולמרט זוכה בשני סעיפים מכתב האישום, בתוכם אחד שהתנהלות הפרקליטות בו הביאה אותו לפרישה מראשות הממשלה, התמשכות החקירות, הפרסומים המעוותים – כל אלה – יצרו מצב בו נגרם לנאשם נזק כבד וכשהתברר כי אשמתו לא הוכחה בפני בית המשפט בנושאים אלה – נוצרו נסיבות מיוחדות להקלה בגזר הדין בסעיף שבו הוכח האישום וניתנה הרשעה.

יוצא כי השופטים החליטו "לאזן" בגזר הדין בין חומרת ההרשעה בנושא הפרת האמונים לבין התנהלות הפרקליטות בהקשר לאישומים האחרים שאף הם נכללו בכתב האישום- ובדיעבד לאור הזיכויים בהם לא היה לה מקום.

ההיגיון אומר כי צריך לייחס חומרה מיוחדת להתנהלות הפרקליטות אם בית המשפט המחוזי מצא לנכון "לאזן" בינה לבין חומרת העבירה בה הייתה הרשעה, באופן שניתן גזר דין מקל.

האם אופן ניהול התיק וכל הקשור בכך ע"י המדינה/הפרקליטות – צריך לזכור כי גם את חקירות המשטרה ליווה נציג הפרקליטות – היה הגורם המכריע שהביא את בית המשפט להקל בענשו של אולמרט? אין לכך תשובה ברורה.

אבל בית המשפט קובע כי ההתנהלות השגויה/הלקויה/האובססיבית תרמה מרכיבים חשובים להקלה בעונש. לכאורה, זו תוצאה אבסורדית. הייתכן שהתנהלות התביעה מובילה את בית המשפט לגזר דין מקל? מסתבר שיש מקרים כאלה. לא פלא שקולות רבים בפרקליטות גורסים כי צריך לערער על הכרעת הדין ועל גזר הדין.

אולי באמת יש מקום להגיש ערעור . אבל בשום פנים אין לפתור את בכירי הפרקליטות מחקירה עד כדי הסקת מסקנות בכל הקשור לניהול התיק. אי אפשר לעבור לסדר היום על מה שאמרו על התנהלות התביעה בתיק שלשת שופטי המחוזי בירושלים. אי אפשר לפתור את הנושא ע"י החלטה להגיש ערעור או ביקורת על בית המשפט עצמו.

לא ניתן לסיים בלי מילה על השפעת גזר הדין על הנאשם אולמרט. אישית הוא יכול להיות מרוצה. לא נגזר עליו מאסר בפועל, גם לא חלופת מעצר – עבודות שירות. דומה גם שלא תהייה לו בעיה מיוחדת לשלם את הקנס שהוטל עליו.

מכאן ועד חזרה לזירה הפוליטית -ציבורית המרחק רב. גם אם תיקי החקירה נגדו נסגרו רובם מחוסר הוכחות מספיקות, גם אם בית המשפט זיכה אותו משני סעיפי אישום קשים, הזיכוי היה מחמת הספק. נימוקי הזיכוי לוו בקביעות קשות על התנהגותו הבלתי תקינה, שאמנם לא הגיעה לכדי הרשעה פלילית, אך הייתה לקוייה קשות. הרשעתו לוותה במילים חריפות, חרף הנסיבות המיוחדות, שבגינן נגזר עליו עונש מקל.

ציבורית הוא יוצא מבית המשפט כעבריין מורשע. עכשיו יש לו גם תעודה של עבריין, בעבר היו לו תעודות של נאשם שזוכה, הדבר אינו מצדיק אמירה של יציאה מבית המשפט בראש מורם. עדיף היה לו הודיע שהוא יוצא בראש מורכן.

עוד מילה על הפרקליטות – אולי נכנסו שם לאמביציה להשיג הרשעות, קרוב לודאי שקיבלו החלטות שגויות רבות בניהול התיק. אבל לא קשרו קשר להפיל ראש ממשלה . הטענות הללו הנשמעות מכיוון "מחנה אולמרט" , הן לא יותר מספינים.

עכשיו הפרקליטות צריכה לשקול בזהירות המתחייבת אם יש מקום "לקחת סיכון" ולהגיש ערעור. כלל לא בטוח שזכייה בו מובטחת.

אולמרט מצידו חייב לחשוב יותר מפעם אחת אם ראוי לנסות ולחזור למערכת הפוליטית, אף שרבים מפצירים בו לעשות זאת. כדאי שיזכור כי גם אם יצא בעור שיניו מבית המשפט, עדיין, למרות הזיכויים מחמת הספק, והעונש המקל בגין הפרת האמונים וניגוד העניינים בהם הורשע, קשה לטעון כי הוא "בעל שם טוב". ציבורית הוא בכלל לא. ועוד דבר – "לא כל יום "פורים".

 1. 1 באוקטובר 2012 ב- 14:22

  לא בטוח שלא היה כאן קשר להוריד את אולמרט, מכיוון שהוא ניסה ליזום שינויים בפרקליטות.
  מקרה חיים רמון הוא דוגמה בולטת.

 2. צביקה ארצי
  1 באוקטובר 2012 ב- 17:24

  אם ציבורית….אז רק הציבור יחליט. עד אז כדאי להתאזר בטיפטיפה סבלנות.
  בכל מקרה צריך לתת את כל הקרדיט לבית המשפט על הרכבו המשולש

 1. No trackbacks yet.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: