אילנה דיין כמשל על היוהרה וגבהות הלב


 

מי הסמיך

מי הסמיך את דיין וחבריה לטעון שאם הערעור לא יתקבל או אז "תונחת מכה אנושה על העיתונות החושפת ותונחת מכה אנושה על העיתונות המעוררת פולמוס ושיח ציבורי"?

 

כתב הערעור שהגישו אילנה דיין, מערכת "עובדה" וחברת "טלעד" על הרשעתם בבית המשפט המחוזי בתביעה שהוגשה נגדם בגין לשון הרע, לוקה בשחצנות, יוהרה וגבהות לב.

מבלי להיכנס לניתוח משפטי של הערעור ופסק הדין, ואין לי יומרה לעשות זאת מכיוון שאיני משפטן, הקביעה בפתיח מחייבת הנמקה במישור הציבורי.

הערה מקדימה –  רשימה זו כתגובת אקטואליה כבר התיישנה לכאורה. הרי במקומותינו בכל יום עולות כותרות חדשות המפנות לאשפת הזיכרון נושאים שעמדו רק אתמול במרכז הדיון הציבורי. אבל בכל זאת בחרתי להידרש לנושא כדוגמא ומשל לתופעה שמאפייניה הן כמופיע בכותרת רשימה זו, וחווינו אותה בימים אלה.

יהיו שיחלקו על הנאמר, אבל בכל זאת ראו את המשותף בתגובות של "מקורבים" ואוהדים למיניהם לפרשת הרב מוטי אילון, המשורר ואיש ההגות יצחק לאור ופסק הדין המרשיע בהוצאת לשון הרע את מערכת  תכנית התחקירים המוערכת "עובדה" ובראשה העיתונאית בעלת המוניטין אילנה דיין. [מתבקש להעיר כאן כי כמובן אין למתוח גזירה שווה בין מה שקרה באירועי פרשת פלוני, למה שנפסק בבית המשפט המחוזי כנגד "עובדה" והעיתונאית אילנה דיין.]

בכל זאת – חסידי הרב מוטי אלון זועמים על פורום "תקנה" שפרסם מה שפרסם כנגד רבם. מדברים על קרע, על קריסת ערכי הציונות הדתית המפוארת, ועל ההרס הצפוי למערכת הערכים הזו כתוצאה ממה שנאמר על הרב. הוא עצמו אינו דורש חקירה ובדיקה של התלונות אלא  מגיב בכך שלא יגיב עניינית לטענות, הוא אינו מכחיש אותן חד – משמעית, וקובע שבסופו של דבר מתוך הקשיים "נזדכך".

מקורבי – חסידי  המשורר ואיש ההגות יצחק לאור, הגיבו במשיכת כתפיים , כך על פי הדיווחים בתקשורת, על הטענות שהוא נוהג להטריד מינית ויותר מכך נשים הכפופות למרותו או סטודנטיות המשתתפות בהרצאותיו האקדמיות.

אלה – בכירי המערכת בעיתונות ובאקדמיה המשיכו להידרש לדברי ההגות של איש הרוח הזה, לפרסמם, להעלותם על נס, ולהתנאות בכך שהוא נמנה על הסגל שלהם. כאילו עובדה זו מוסיפה משקל סגולי מיוחד למעמדם וליוקרתם. בין החובה לנקוט צעדים ולמצות בירור ובדיקה, כולל באמצעות גורמי החוק והאכיפה, לבין המחשבה שטוב שימשיך כאיש סגל בכיר אצלם ובכך יוסיף מתוקף משקלו ומטען "דברי הגותו", ליוקרתם – גברה התפיסה האחרונה. כאילו יבוא "חורבנו של עולם"  אם יחשפו את התלונות נגד האיש ויבקשו מגורמי מקצוע לבחון אותם.

בערעור שהגישה אילנה דיין על הרשעתה שלה ומערכת "עובדה" בהוצאת לשון הרע בכתבת תחקיר שערכו נטען כי  "אם יעמוד פסק הדין בתוקפו, תונחת מכה אנושה על העיתונות החושפת ותונחת מכה אנושה על העיתונות המעוררת פולמוס ושיח ציבורי, המעזה, והחושפת אל אור השמש סיפורים שראוי לספר".

הערעור עצמו ארוך ומפורט ובית המשפט העליון אמור לפסוק לגביו. האם ישאיר על כנו את פסק הדין המרשיע של השופט המחוזי , פסק דין ארוך מנומק ומפורט אף הוא , או יקבל את הערר.

השאלה שלפנינו היא אחרת. מי הסמיך את דיין וחבריה לטעון שאם הערעור לא יתקבל או אז "תונחת מכה אנושה על העיתונות החושפת ותונחת מכה אנושה על העיתונות המעוררת פולמוס ושיח ציבורי"? אולי דווקא ההיפך הוא הנכון. אולי מכאן ואילך יזהרו מערכות התחקירים בחומר שברשותם לפני שהם "מעגלים בו פינות" על מנת שיתאים למסר שהם מבקשים להעביר? האיום ב"מכה אנושה" שתונחת על העיתונות אם תוצאת הערעור לא תתאים לרצונם של מערכת "עובדה" ואילנה דיין, מתאים לאסונות ולקטסטרופות שמנחיתים עלינו גורמים מכובדים בכל פעם שמישהו תופס אותם בקלקלתם ופותח בבדיקה. זעקות השבר והאיומים ב"קטסטרופות" אם ימצו בדיקה וחקירה, הן לא יותר מאשר תגובות של שחצנות וגבהות לב.  כיצד הם מעיזים לחקור ולבדוק את התנהלותו של פלוני עתיר הזכויות ? [מלא את החסר תחת המילה פלוני]

לא יקרה דבר לציונות הדתית אם התלונות נגד הרב מוטי אלון יחקרו עד תום. ההיפך הוא  הנכון. יוקרתם של המוסדות המכובדים שידעו שתקו והמשיכו להעסיק את המשורר לאור, לא הייתה נפגעת אילו היו נוקטים בצעדים לבירור התלונות כמתחייב בחוק.

לעיתונות החוקרת לא יאונה כל רע אם ערעורה של דיין לא יתקבל ובית המשפט העליון לא יתערב בפסק הדין של בעיית המשפט המחוזי.

אגב, אולי יש מי מהקוראים שזוכר את זעקות האימים של בכירי הבנקאים בישראל ערב "התפוצצות" משבר ויסות המניות הבנקאיות ? "אסון יקרה למשק, בריחת הון במיליארדים בכייה לדורות" זעקו.

נכון הם הצליחו לדחות בכמה שבועות את חשיפת מעלליהם. אבל לא יכלו למנוע את גילוי האמת. בסוף הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, הבנקאים דאז שולחו הביתה ומקבלי ההחלטות יצאו בשן ועיין גם על כך שהקשיבו לדברי הרהב של הבנקאים. והמשק? לאחר תקופה לא קלה של הסתגלות יצא מחוזק.