ראשי > מקומי ירושלים > אורי לופוליאנסקי – גם חצי כוס מלאה

אורי לופוליאנסקי – גם חצי כוס מלאה


אז מי יציג את הדברים בצורה מאוזנת? אנשי האופוזיציה בעירייה יאמרו שאין זה תפקידם.. התקשורת מעוניינת בראש ובראשונה בחשיפת לקויים וחילוקי דעות, ביקורת העירייה? היא מתמקדת , בצדק בחצי הכוס הריקה. הנהלת העירייה?  היא בעלת עניין ועל כן יגידו שאין לסמוך על תמונת המצב שהיא מציגה.  אז מי יאמר את הדברים? אולי חלק מהם נאמרו ברשימה בלתי מייצגת זאת.

                                 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

האם יש חדש בירושלים. תמיד. לא בעיריית ירושלים . שם עולם כמנהגו נוהג. במיוחד, בפוליטיקה העירונית. ראש העירייה אורי לופוליאנסקי עדיין מתמודד עם צילם של קודמיו. טדי קולק המיתולוגי שהטביע חותמו על העיר משך עשרים ושמונה שנות כהונה, ואהוד אולמרט ( היום ראש ממשלה) ובעבר הלא רחוק, "רק" תשע שנים בראשות העיר, אותה הכניס לקדחת של פיתוח בתחום תשתיות התחבורה.  .

לופוליאנסקי, מייסד ויו"ר ארגון "יד שרה" שקנה לו שם בסיוע לאנשים במצוקה, שהגורל לא הטיב עימם ( על פעלו זה זכה גם ב"פרס ישראל"), נכנס לעיריית ירושלים כשסיסמת הבחירות שלו הייתה "ירושלמי בראש טוב",ברוב גדול נבחר. מיו"ר יד שרה ציפו התושבים לניהול יעיל של הפעילות העירונית ועשייה למען מענה  סביר לצרכים היומיים של האוכלוסייה על כל מגזריה. משימה לא קלה כלל,  במיוחד בירושלים.         

כניסתו לתפקיד של ראש העירייה החרדי הראשון בירושלים, לוותה בלא מעט חששות וציפיות. האם ידע לאזן בין צרכי המגזר החרדי/דתי לבין אלה של החילונים? מה עם בילויי השבת? האם יסגרו כבישים לתנועה בשבתות ובחגים? איך יתמודד עם צרכי הכלכלה והתיירות. ומוסדות החינוך? איך יאזן בין הצרכים השונים והתקציבים הנקצצים? וזאת רק על קצה מזלג.

משנתפזר "אבק הבחירות" וגובשה הקואליציה העירונית, החלו מאבקיו של ראש העירייה החדש במציאות הירושלמית. האופוזיציה ובראשה אנשי מר"צ, שכמעט נכנסו לקואליציה, וניר ברקת, המועמד שהפסיד בבחירות, וחלקים מסיעתו הובילו. לא חשוב מה יעשה ראש העיר, מיד נמצאו נימוקים לביקורת עליו. הנימוק המרכזי – הוא עושה לסיפוק צרכי המגזר החרדי על חשבון החילוניים. (לא חשוב שבמגזר החרדי נשמעו טענות הפוכות). האם עשה ראש העיר משהו חיובי?  על פי האופוזיציה העירונית התשובה היא לאו מוחלט.

עד מהרה נמצאו שותפים ל"מנגינה" הזו בתוך המנגנון העירוני. בשנים האחרונות מתמחה היועץ המשפטי לעירייה בהנפקת חוות דעת המציגות את פעולות העירייה וממילא את העומד בראשה  כמי שפועלים בניגוד לחוק. ברוב המקרים היועץ אינו מצביע על דרכים חלופיות לביצוע. באותם מקרים בהם הוא עושה זאת, הוא מצביע על דרכים בלתי מעשיות. ביקורת העירייה תורמת את חלקה.(כאן יטענו כי זה תפקידה). תוצר לוואי לכך היא התדמית השלילית..

אין באמור כדי לחלוק על ממצא כזה או אחר העולה מחוות הדעת או מהביקורת. מה שקובע הוא לא הליקוי הנקודתי אלא הטון המערכתי העולה מהן. גם האופוזיציה וגם גופי הבקרה אמורים למקד מבט ב"חצי הכוס הריקה". אבל , צריך לזכור כי לכל חצי כוס ריקה יש גם חצי מלא.

נמנה מעט על קצה המזלג ורק על מנת לסבר את האוזן:

 • קודם כל התבדו החששות – לא נסגרו מקומות בילוי לא נסגרו כבישים בשבתות; עסקים שפעלו בשבתות בעבר לא נפגעו.
 • שיפור איכות השירות. מייד עם כניסתו לתפקיד העמיד לופוליאנסקי את הנושא בראש סולם העדיפויות של המינהל העירוני. נעשו גם פעולות. הוכנה אמנת שירות לחלק גדול מיחידות העירייה הביצועיות ובה מחויבות לתת שירות בפרק זמן קצוב, ניתנים פרסי עידוד לעובדים שהוכיחו עצמם במתן שירות טוב, יחידה עירונית מבצעת מעקב ובדיקה אחר המענה הטלפוני של עמדות השירות בעירייה , ישנם מדים ייצוגיים למקבלי קהל , ישנו קבלת משוב מאזרחים וכיוב',
 • נעשו פעולות לעידוד התיירות.-  השנה הושג שיא במספר התיירים המבקרים בבירה. בתי המלון מלאים. התיירנים מרוצים. נכון גם למצב הביטחוני ששופר בעיר יש השפעה, אבל נא לא להמעיט בפעולות לעידוד התיירות שהפעילה הרשות העירונית., והתוצאה מדברת בעד עצמה.
 • עידוד לסטודנטים – בהקלות ומענקים כהשתתפות בשכר דירה. הנהנים העיקריים סטודנטים מהמגזר החילוני שמחוץ לירושלים.
 • מצוקת חנייה באזורי בילוי  לאחר שהמועדונים, הבארים והפאבים בירושלים הגיעו לשיאים במשיכת קהל מבלים אליהם, נעשתה פעולה רחבה להקלת מצוקת החנייה באזורים אלה בשעות הלילה.
 • הנחות בארנונה לאזרחים ותיקים  – בשל אילוצים תקציביים הנחתה הממשלה את הרשויות המקומיות לבטל הנחות ופטורים בארנונה העירונית. במסגרת זו בוטלו גם ההנחות מארנונה לאזרחים ותיקים. בעקבות המחאה התערב ראש העירייה ובתיאום עם גורמי הממשלה הוחזר חלק גדול מההנחה. גם בתקופת הקיצוץ, אזרחים ותיקים שמצבם הכלכלי הצדיק זאת נהנו מהקלות. היום כאמור ההנחה הוחזרה והורחבה לכלל האוכלוסייה בעיר .
 • ניקיון העיר – נערכת פעולה עקבית לשיפור מצב הניקיון ברחבי העיר.(יש עוד הרבה מה לעשות בנושא זה) באחרונה הוחלט לבצע הפרטה של הניקיון בעיר העתיקה והוצאת הנושא במכרז לקבלן חיצוני על מנת לשפר. עובדי העירייה שעסקו בכך, במספר לא מספיק, יועברו למשימות ניקיון באזורים אחרים. כל הנושא סוכם להפעלה בשיתוף עם ועד העובדים בעירייה. נושא לא קל אשר מהווה עילה לשביתות ושיבושים במקרים אחרים.

יש כמובן עוד נושאים רבים אחרים למנותם, בראש ובראשונה התקציב המאוזן של העירייה. המעוניין ברשימת הנושאים המלאה מוזמן לפנות למערכת הדוברות העירונית.

מטרתה של רשימה זו היא לאפשר מבט חטוף לחצי הכוס המלאה שמחזיק עימו ראש עיריית ירושלים. (בהמשך תתכנה רשימות שתתמקדנה בחצי הריק של הכוס..)הדוגמאות שנמנו לעיל ממחישות כי אורי לופוליאנסקי אינו עוסק בנושאים מיגזריים חרדיים כפי שמנסה האופוזיציה העירונית להדביק לו. הוא מתעסק בנושאים כלל עירוניים לרווחת כל המגזרים. הדוגמאות ממחישות שיש תגובה בלשכת ראש העיר גם לטענות ציבורים שונים    (סטודנטים,בליינים, אזרחים ותיקים ).

אורי לופוליאנסקי יודע שלמילוי התפקיד דרושה סבלנות רבה.  הוא מתכוון להמשיך ולדחוף קדימה את נושא איכות השירות בעיריית ירושלים. לדעתו הפעילות צריכה להתבסס בין השאר ובעיקר על "משולש שירות" שקדקודיו הם המוקד העירוני (106) ששודרג  בשנים האחרונות, נציב התלונות העירוני (המורשה לטיפול בתלונות), הפועל במסגרת אגף ביקורת העירייה , והיחידה לאיכות השירות שהוקמה בשנים האחרונות, ומתמקדת בפעולות הסברה והדרכה בקרב עובדי העירייה וקבלת משוב מהציבור. בכוונת ראש העיר לפעול לחיזוק מעמדם של גורמים אלה במגזר העירוני ולדחוף להגברת שיתוף הפעולה ביניהם כשכל אחד מהם שומר תוך כדי כך על יחודו.

בשיחה שקיים איתי באחרונה, אמר לופוליאנסקי כי אם לאחר סיום תפקידו יאמרו תושבים בעיר כי השירות הניתן להם בעירייה הוא סביר ולעיתים יותר מכך –או אז יהיה זה הישג גדול עבורו.

ואחרי כל הנאמר : האם כל כוס הפעולות מלאה וחיובית? רחוק מכך. יש עוד הרבה מה לעשות בתחום ולתקן ליקויים. ראש  העיר הוא הראשון לדעת זאת. אבל חשוב מאד הוא "הניגון" שבו מוצגים הדברים. אז מי יציג את הדברים בצורה מאוזנת? אנשי האופוזיציה בעירייה יאמרו שאין זה תפקידם.. התקשורת מעוניינת בראש ובראשונה בחשיפת לקויים וחילוקי דעות, ביקורת העירייה? היא מתמקדת , בצדק בחצי הכוס הריקה. הנהלת העירייה?  היא בעלת עניין ועל כן יגידו שאין לסמוך על תמונת המצב שהיא מציגה.  אז מי יאמר את הדברים? אולי חלק מהם נאמרו ברשימה בלתי מייצגת זאת.

=-=-=-=-=-=-=-=-

גילוי נאות: הכותב שימש בתפקידים שונים בעיריית ירושלים משך כ -20 שנה. תחילה כדובר העירייה ויועץ לראש  העירייה טדי קולק ז"ל. לאחר מכן כאחראי לטיפול בתלונות הציבור בעירייה, במסגרת אגף ביקורת העירייה. היום כבר לא שם. הדעות ברשימה זו מתבססות על היכרות קרובהשל הכותב  עם המינהל העירוני ודרכי הפעולה של העירייה.

 

:קטגוריותמקומי ירושלים
 1. שמרן
  7 באוקטובר 2007 ב- 17:53

  להיות עדיף על אולמרט.

  אבל יש לציין שאת המענקים לסטודנטים המתגוררים במרכז העיר לא יזמה העירייה, אלא איזה קרן חיצונית אם אני לא טועה, בשיתוף עם העירייה. התקציב אינו של העירייה אלא ממשלתי.

  נקיון העיר הוא בהחלט תעלומה מבחינתי, למרות שעכשיו הציבו פחים ציבוריים ברחביה, אז אולי המצב כן ישתפר.

  רחובות מסויימים כן נסגרים בירושלים עכשיו, בעיקר באיזור נחלאות שם סגרו לתנועה מספר רחובות בשבת לפני כחצי שנה, ללא הודעה מוקדמת לתושבי השכונה.

  מצוקת החנייה באיזורי בילוי? אולי העובדה כי הפקחים העירונייים עובדים עד 10 בלילה באיזור מרכז העיר, וכי אין חניונים באיזור זה כמעט בכלל אינה מוכרת לך. נסה ותהנה. דווקא קדחת העבודות באיזור העלימה מקומות חנייה לטובת כמה מדרחובים הזויים תוך הכוונת כל התנועה למספר מצומצם של רחובות…

  וכמובן – ההתנהלות השערוריתית של העיריה בכל הנוגע למצעד הגאווה.

  די תמוהה ההערה שלך בקשר ליועץ המשפטי לעירייה – העובדה כי הוא מתנגד למעשים לא חוקיים ולא אתיים היא לזכותו. יועץ משפטי אינו חותמת גומי.

  אבל לופוליאנסקי עדיף על אולמרט. זה בטוח.

 2. ירושלמי
  7 באוקטובר 2007 ב- 19:04

  ההצגה שלך של הדברים רחוקה מלהיות אובייקטיבית. כתושב ירושלים אני יכול לדבר על אכזבה גדולה מהעיריה ומהטייה ברורה שלה לצד החרדי.

  הנה כמה דוגמאות:
  (א) שכונת בית הכרם נוסדה בשנות ה-30 כשכונה חילונית (כך אפילו נכתב בתקנון!). היום היא שכונה עם רוב חילוני ומיעוט דתי לאומי. המוסד הציבורי היחיד שהעירייה בנתה בה בשנים האחרונות הוא מקווה גדול (לחרדים).

  (ב) שכונת רמת שרת התחילה את דרכה בשנות ה-70 כשכונה חילונית, וגם היא היום שכונה מעורבת. מאז הקמתה ועד היום לא נבנה בה אף מרכז מסחרי, אין בה לא בנק, לא סניף דואר ולא קופת חולים. כל מה שנבנה בה בשנים האחרונות הוא שני בתי כנסת גדולים, וגן ילדים שנמסר לעמותה חרדית. רק לאחר מאבק של תושבי השכונה הוא הוסב לגן ילדים כללי.

  (ג) הוועדות לתכנון ולבנייה פועלות בצורה שערורייתית. אין שקיפות, אין מיחשוב, אין מספיק עובדים. למשל, בקשות להיתרי בנייה (כלומר בנייה חריגה) אפשר לראות אצל פקידה אחת ויחידה העובדת מול קהל במשך 6 שעות בלבד בשבוע (!), וגם זה לא תמיד: לפני כשבועיים, למשל, היא יצאה לבדיקות רפואיות ואף אחד לא חשב אפילו להחליף אותה.

  אתה רוצה עוד דוגמאות?

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)
  7 באוקטובר 2007 ב- 19:11

  כפי שציין השמרן את המענקים לסטודנטים הגרים במרכז העיר מחלק "המרכז לפיתוח ירושלים" או מה שלא יהיה שמו, ולא העיריה. מעבר לכך, תוך שנתיים בעלי הבתים כבר הקפיצו את המחירים בהתאם כך שצריך לראות את הדברים בפורפורציה (שלא לדבר על כך שחלקים נרחבים מהאזורים המוכרים הם ברחובות הדתיים/חרדים שלא ממש רלוונטים למרבית הסטודנטים אבל כאמור -ממילא לא מדובר בפרוייקט של העיריה).
  לעומת זאת, החלקים שכן קשורים בעיריה לא ממש מבטיחים – בעוד שהעיר כולה נראית בתנופת בנייה מרשימה, מי שיביט מקרוב יותר יראה שמדובר בבניני פאר אחד אחרי השני שמיועדים, ככל הנראה, לתושבי צרפת/בלגיה/ארה"ב היהודים שחושקים במרפסת הצופה על העיר הקדושה. התוצאה? מחסור בדירות לצעירים ורחובות שצועדים לאט אבל בטוח לכיוון "רחובות רפאים".
  ואף מילה על מצעד הגאווה. הכל כבר נאמר.

 4. ירושלמי לשעבר
  7 באוקטובר 2007 ב- 21:57

  1. או שאתה לא ירושלמי
  2. או שמשלמים לך שתכתוב את בליל הדמגוגיה הזה
  3. או שהאכילו אותך קש וקנית

  אולי כל התשובות נכונות. מרוב שבעיותיה הרבות של העיר וחוסר היכולת של לפולוליאנסקי להתמודד איתן גלויים לכל ומדוברים בכל, יהיה זה אפילו טפשי למנות אותם. מה גם שבדבריך ציינת לא מעט השגים שקרו על אפו וחמתו של לופוליאנסקי,תוכניות ויוזמות אליהן הוא התנגד, אך משהצליחו – מיהר בעזרת דובריו המשופשפים לקחת את הקרדיט. זה לא ראש עיר זה, זה קרקס.

 5. 8 באוקטובר 2007 ב- 22:46

  למגיב הראשון: הקרן ה"חיצונית" – כדבריך המבצעת את המענקים היא הרשות לפיתוח ירושלים שבבעלות הממשלה והעירייה ולעירייה מעורבות רבה בפעילותה. מסכים איתך שמצב הניקיון בעיר דורש שיפור. הייתה לכך התייחסות בפוסט. מצוקת החנייה באזורי בילוי- קיימת. בתגובה לדרישות אליה הקלה העירייה בהיתרי חנייה. האם אתה חושב שבלי מעורבות של ראש העירייה היה זז משהו בנושא? לא נכון שאין חניונים במרכז העיר.
  למגיב השני – 40 שנה של מגורים בירושלים מצדיקים את התואר "קצת ירושלמי" לא? אני לא דובר של לופוליאנסקי. תקרא בבקשה את הסיפא לרשימה. כמי שהיה תושב רמת שרת שנים רבות אודיעך: יש במקום מרכז מסחרי (קטן). מה לעשות, בעלי העסקים לא פיתחו והשקיעו במקום. אבל זאת לא אשמת העירייה. נכון, אין ברמת שרת בנק. לדעתי זו לא אחריות העירייה או ראש העירייה להקים שם בנק.
  . למגיב השלישי- גם אם אינך מרוצה מגובה שכר הדירה בעיר , אין זה אומר לדעתי שראש העירייה אחראי לתופעה הזו.
  למגיב הרביעי- כתבת שיש שלש אפשרויות. טעית.יש גם אפשרות רביעית והיא כי כינויי הגנאי שבחרת אינם מוסיפים חיזוק להתנגדותך לנאמר.(וזכותך כמובן לחלוק, אבל אם כדבריך אתה ירושלמי לשעבר ולא גר בעיר אז איך אתה יודע מה נעשה עכשיו יום יום בעיר?) וגם, איני "מוכר" מאמרים ולא "קונים" אצלי מאמרים . כתבתי את דעתי. וגם…. רשום לפניך לא מאכילים אותי קש ואיני אוכל גבבה. (באופן "ספרותי " כמובן..
  לסיכום: בחרתי להצביע בפוסט על חצי הכוס המלאה משום שבמקומותינו רבים אוהבים דווקא להתבונן בחצי הריק של הכוס וטוענים כי הכוס כולה ריקה. לעיתים קרובות משתבשת ראייתם בשל כך.(באופן "ספרותי כמובן. )

 1. No trackbacks yet.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: